Studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ONLINE


 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WSPA w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Dyplom Sp. z o.o.
Aktualnie WSPA kształci na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz na studiach podyplomowych.